I-Desire Champs

I-DESIRE Champs 2009 TEST RESULTS
10th pass
Name Reg no. Marks
anhsu kumar O-8 93
ramendra pratap D-25 83
rahul bhardwaj OP-2 85
amit raja D-14 83
kumar vivek O-9 82
piyush mayank J-30 78
manjul manivesh Z-11 78
deepak kumar M-14 76
shubham V-24 70
nikhil pranav V-15 70
pratishwar bhartiya Z-15 70
syed saman murtaza D-2 70
ariz ahmad Z-19 69
animesh V-4 67
ayushi pandey D-15 67

12th studying/pass
vedant last yr selected 127
gaurav kumar OP-6 95
richa kumari I-5 87
adil zafar O-6 82
vivek anand F-14 77
amar kumar amarendra S-13 70
sachin saurav last yr selected 66
amit anand M-28 64
madhu shalini Z-1 60
bhakthavatsalan anand E-8 57
ankesh kumar Z-1 57
abhitaj raj X-12 54
vivek pratap E-14 54
rakesh kumar V-27 53
nalini anand P-22 53
akash agrawal P-13 52
aman C-13 51
neeraj kumar J-6 51
prakhar E-29 48
abhishek vishal N-18 46
naveen kumar Z-5 46
vikash kumar S-2 45
brij kishore kumar R-7 45
rajaram rajak F-13 44
S.sai krishna prasad C-6 43
aman sharan C-18 42
trishla sharma V-6 42
abhishek parmar M-30 41
arunavh krishnan F-23 41
survansh ajay J-3 38
sunil kumar P-19 37

Comments are closed.